Mindfulness - Närvaro

Mindfulness är ett kontroversiellt ämne i många organisationer och på vissa arbetsplatser. Vi på MIND2 tror att detta handlar om okunskap om vad mindfulness egentligen är och hur man använder dessa tekniker och varför.
Här kommer en väldigt kortfattad förklaring om vad mindfulness är för oss men det bästa är om man med ett öppet sinne testar en träningsklass och får uppleva alla possitiva effekter själv. Mindfulness kan inte förklaras teoretiskt utan måste upplevas - Så säger våra lärare och mentorer i denna teknik.


Hjärnan

Vår fantastiska hjärna utsätt varje sekund, minut och dag för miljoner tankar och intryck. I samhället idag sker ett konstant flöde med information och vi är ständigt uppkopplade till omvärlden. Vissa även när de ska somna eller till och med när de sover. Hjärnan behöver vila och återhämtning, vill du samtidigt jobba med utveckling av nina tankar, känslor och handlingar så måste du öva närvaro och fokus. Det gör man med mindfulness genom att först och främst - stanna upp


Andning

Andningen är direkt kopplad till våra tankar och känslor och, som vi förstår ju mer vi tränar, styr dessa två våra handlingar. Kan vi styra vår andning och få kontroll över den, kommer vi att känna oss mer fokuserade och närvarande - vi finner en "mindfull" stund och ju mer vi tränar andnings övningar, kommer vi atomatiskt få ett lugnare tankeflöde och hjärnan får vila - mindfull.


Träning av mindfulness

Under en mindfull träning sker fokus på att observera vår andning, tankar och känslor som kommer upp under de minuterna vi är i fokus. Så samtidigt som du får teoretisk kunskap under våra föreläsningar - så sätter vi denna kunskap på prov genom praktiska övningar och tekniker under vår mindfulness.
MIND2s mindfulness är tagen och skapad utifrån evidensbaserade samt välbeprövade tekniker. Tekniker som andvänds i flertalet behandlingar av stress syptom eller mentalträning. Man ångrar aldrig en Mindfulness stund - det vågar vi faktiskt lova.


 

Vi börjar alltid där DU är, och utgår vår resa därifrån!