Målfokusering

En vinnare har redan mentalt vunnit, det vill säga för sitt inre har vinsten redan ägt rum innan den är verklig. 
För att nå det mål du satt upp behöver det vara utifrån dig och dina värderingar, annars är risken att du tröttnar och tappar fokus. Förändring är ett ord som ibland är lättare att säga än att göra. Många av oss har stått inför omorganisationer och förändringar för att sedan notera att vi till slut hamnar på samma ruta som innan. 
I målfokusering har vi fokus på att all förändring ska leda till något nytt. Med andra ord ska resultatet innebära att det märkbart har förbättrats på något sätt.
Vi kan arbeta med målfokusering oavsett tema. Det kan vara arbetsrelaterat, relationsbaserat, ekonomiska förändringar, hälsobaserat eller exempelvis byte av bostad. För att göra en lyckad målfokusering bör du ha klart för dig vad du vill,vilket är grunden i planen. Vi börjar där och arbetar oss framåt.

 

En lyckad förändring är den som leder till utveckling