Vår vision

Vår vision utgår ifrån att arbeta med hela människan - både fysiskt och mentalt. Vi vill ge dig verktyg, utifrån tankar, känslor och handligar, som Du kan använda i din vardag. Det ökar din förmåga att skapa mer närvaro, fokus och effektivitet i det du önskar ta dej an i livet. Allt utifrån dina unika mål och behov.


MIND2 önskar ge en strategi och kunskap för individer att förstå stress och kaos i vardagen på ett humant sätt. Ge möjlighet att sätta mål med fokus och närvaro, vilket gör att man kan njuta under hela resan, resan som är ditt liv.
Vi erbjuder föreläsningar för att ge kunskap om människans naturliga egenskaper i form av tankar, känslor och handlingsmönster och blandar dessa med praktiska övningar i mindfulness. 

Malin och Anneli jobbar både på individ och organisations, alltid utifrån de speciella mål och behov du önskar.
Om syftet med att söka MIND2 tjänster är våra företagskoncept eller vår personliga coaching, så startar vi alltid med ett intro samtal. Kvalité är viktig för oss,  därför önskar vi veta mycket om förväntningana på MIND2 samtidigt som vi önskar berätta om våra möjligheter att uppfylla de målen - på bästa sätt.


 

Vi ger Dig verktygen så Du kan byga en stabil grund.