"Mind2 erbjuder föreläsningar, workshop och coaching. Du kan göra det  individuellt eller i grupp. Verksamheten utformas efter behov och önskemål"

Det varvas mellan teori, praktik och diskussion allt för att hitta och höja motivationen för ditt välmående i vardagen. Du kan förändras genom mental träning, avslappning och fysisk träning för allt du är utgår från tanke, känsla och handling. Mind2 ger dig också en djupare förståelse om hur sinnet och egot fungerar och hur tankarna styr din förmåga att känna delaktighet och närvaro i livet.

Stress

är något som vi talar om mer öppet nu än vad vi någonsin gjort, även stressens effekter. I vardagen är det viktigt att du lär dig
    förstå stressens natur
    bli uppmärksam på dina stressorsaker
    hur du hanterar stress
    hur kan du öka din medvetenhet om stress och vilka förändringar behöver          göras för att skapa balans 
 

Målfokusering

jag presenterar tekniker och verktyg för att finna syftet,
göra förändringsprocessen och hur du konkret börjar skapa din målplan framåt. Hur når du de mål du önskar i ditt liv? Det finns flera vägar och flera teorier om detta. Gemensamt är frågeställningarna 
    vad är målet och dess syfte?
    hur kommer ditt liv se ut när du nått målet?
    hur gör du en målplan?

 

Mindfulness – Medveten närvaro
du får kunskap och tekniker för att uppnå en mer balanserad vardag.
    hur blir du mer medveten om vad som händer i ditt liv?
    hur finner du glädjen och närvaron i små stunder?
    hur kan du skapa mer tillit till din egen livsprocess? 

Kunskap är nyckeln till förståelsen om dig själv