Våra teman

Teman som MIND2 just nu har som grundkoncept är stress, målfokusering och mindfulness - närvaro.
Alla i sig har oändliga möjligheter och ett brett spektra. Vi bygger upp dem utifrån era önskemål och behov.
Självklart finns det möjlighet att fördjupa sig i delar av de olika temana eller lägga fokus på alla tre.


Under varje tema får vi kännedom om mindfulnessens effekter i kroppen och sinnet på ett djupare plan. Vi blandar teori och övningar i ett härligt flöde. Teorin utgår ifrån den fysiska processen som påverkar hela kroppen vid vår träning. Vi berättar om olika behandlingar och evidensbaserade tekniker som använder sig av mindfulness fär att nå positiva effekter och vad vi kan lära av detta. Lite historia och framtidsvisioner hinner vi också med. Låt oss bli mindfulla och närvarande så vi kan fylla våra liv med effektiva minuter och handlingar.

Möjligheterna är oändliga!