Vår kunskap i coaching


Malin Borrespång

Malins är utbildad stresspedagog och använder enkla övningar i medveten närvaro samt samtals sessioner utifrån MIND2s tanke -och handlingsmönster. Malins styrka är att ge praktiska tekniker för att finna lugn och ro i kropp och sinne och ge råd och tankeutmaningar utifrån dessa.
Det är viktigt att veta stresspedagog ej ingår i en terapeutiska utbildning. Malin lyssnar och ger råd utifrån hennes erfarenhet som medmänniska samt kunskap som stresspedagog.


Anneli Andreasson

Anneli är utbildad KBT Coach. Hennes
erfarenhet ligger i att ha arbetat på olika sätt där det krävts kunskap om mänskliga funktioner. Styrkan och drivkraften hon besitter är att inspirera till en positiv förändring genom metoder som enkelt kan tillämpas i vardagen. Basen i Annelis coaching ligger i att genom samtalet lära sig att få mer förståelse om sig själv och sin situation. Innehållet bygger på enkelhet, allt enligt Mind2 tanke -och handlingsmönster.