Coaching är en professionell tjänst där du får hjälp med att nå ett mål, lösa ett problem, genomföra en förändring, göra ett val eller öka insikterna om dig själv eller din situation.


Coaching ger dig möjligheten att iaktta dig själv utifrån dina tankar, känslor och handlingsmönster. Utifrån det kan du fatta nya beslut och göra de val och förändringar som krävs för att uppnå din utveckling framåt.

Coaching privat
Du och jag är på en jämbördig nivå, du är experten i ditt liv och jag är den neutrala personen som presenterar verktyg, övningar och annat som för din utveckling framåt. Samtalen påverkar din energi, motivation och attityd.
På introduktionsträffen möts vi och ser om det finns möjlighet för oss att göra processen tillsammans. Du berättar för mig vad du önskar få ut av våra träffar.
Det gör oss båda förberedda på vad coachingen ska handla om och vilka mål vi önskar nå. 

Coaching par
Ni får hjälp med att nå ett mål, lösa ett problem, genomföra en förändring, göra val, fatta beslut eller öka insikterna om er själva och er relation.


 


Coaching i grupp
Möjligheten finns för er som vill nå ett gemensamt mål eller öka effektiviteten på resultatbasis att bli coachade i grupp utifrån era behov och önskemål. Alla iakttar sig själva, sina tankar, känslor och handlingsmönster och utifrån det sätter vi ihop gruppens resurser så era mål kan uppfyllas på bästa sätt.

Avbokning sker 2 timmar innan, om senare, debiteras fullpris.


 

Jag älskar att träffa nya människor - en del skulle nog kalla mig nyfiken!