Coaching   

Coaching är en professionell tjänst där du får hjälp med att nå ett mål, lösa ett problem, genomföra en förändring, göra ett val eller öka insikterna om dig själv eller din situation.


Privat coaching

Du & jag är på en jämbördig nivå, du är experten i ditt liv och jag är den neutrala personen som presenterar verktyg, övningar och annat som för din utveckling framåt. Samtalen påverkar din energi, motivation och attityd.
På introduktionsträffen möts vi och ser om det finns möjlighet för oss att göra processen tillsammans. Du berättar för mig vad du önskar få ut av våra träffar.
Det gör oss båda förberedda på vad coachingen ska handla om och vilka mål vi önskar nå.
                
Coaching samtal 50 min 750 kr 
Introduktionsträff 40 min 350 kr


Boka coaching med Anneli 0763-10 02 85
Boka coaching med Malin 0761-61 19 98


 


Coaching i grupp

Vi har möjlighet att för er som vill nå ett gemensamt mål eller öka effektiviteten på resultat basis att bli coachade i grupp utifrån era behov och önskemål.

Pris enligt offert.

 


Alla människor skulle ha tillgång till en coach!