Jag är utbildad KBT Coach och har under många år arbetat med coaching, ledarskap och folkbildning för individer och grupper. Jag har läst olika kurser och utbildningar inom personligutveckling, samtalsmetodik och pedagogik. Min erfarenhet ligger i att ha arbetat på olika sätt där det krävts kunskap om mänskliga funktioner. Som både skapare av och ledare i olika kurser och utbildningar med olika inriktningar inom personlig utveckling har min kunskap prövats på många sätt. Styrkan och drivkraften jag har är att inspirera till en positiv förändring genom metoder som enkelt kan tillämpas i vardagen. 


Anneli Andréasson, Mind2

Mind2 utgår ifrån att arbeta med hela människan - både fysiskt och mentalt. Du får verktyg, utifrån tankar, känslor och handlingar, som Du kan använda i din vardag. Det ökar din förmåga att skapa mer närvaro, fokus och effektivitet i det du önskar ta dej an i livet.


Mind2 har just nu temana stress, målfokusering och mindfulness – medveten närvaro som grundkoncept. Självklart finns det möjlighet att fördjupa sig i delar av de olika temana eller lägga fokus på alla tre.

Mind2 utgår ifrån den processen som påverkar hela kroppen vid din mentala och fysiska träning. Fler och fler använder sig av mindfulness för att nå positiva effekter på arbetsplatsen och i vardagen. Du får kunskap som leder till att Du lever mer medvetet med mer effektiva minuter och handlingar.


Mind2 vill hålla god kvalité, därför vill jag gärna veta vilka förväntningar
och önskemål du har så att möjligheten ges för att kunna uppfylla dem på bästa sätt. 

 

Mind 2 vill ge dig strategier och kunskap för att förstå exempelvis stress och kaos i vardagen. Du får möjlighet att sätta medvetna mål med mer närvaro, vilket gör att du har större möjlighet att klara både inre och yttre 
påfrestningar. Möjligheter skapas för att Du ska kunna leva gott fullt ut. 
 


Mind2 jobbar både på individ och organisationsplan, alltid utifrån de speciella mål och behov som önskas.
Du får verktyg så Du kan bygga en stabil livsgrund